Pensjonspoeng ved utført omsorgsarbeid såkalt omsorgspoeng godskrives til personer som har omsorg for barn under 6 år eller som utfører ulønnet omsorgsarbeid for syke, funksjonshemmede eller eldre personer (folketrygdloven § 3-16).

Omsorgspoengene er 3,50 for hvert år. De sikrer en minste opptjening for år med omsorgsarbeid.

Ordningen med omsorgspoeng ble innført i 1992. Før 1992 kan det ikke godskrives omsorgspoeng.