Grunnbeløp (G)

Mange av folketrygdens ytelser er knyttet til grunnbeløpet (G), i folketrygdloven § 1-4. Grunnbeløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år. Vedtaket gjøres vanligvis i juni måned, og gis tilbakevirkning fra 1. mai. Se tabell for beløpene.