Din pensjon

  • Få oversikt over egen pensjonsopptjening i folketrygden, eventuell AFP, og din opptjente tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon.
  • Beregne fremtidig alderspensjon fra folketrygden (tidligere kalt serviceberegning) – både etter dagens og gammelt regelverk for alderspensjon. Du kan også beregne AFP og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene.
  • Legge til eventuelle individuelle spareavtaler.
  • Sammenlikne ulike alternativer for å se hvordan ulike uttakstidspunkt og uttaksgrader påvirker størrelsen på din alderspensjon.
  • Lagre de ulike beregningene og sammenlikne disse.
  • Søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk
  • Endre graden på alderspensjon
  • Sette i gang igjen, eller stoppe utbetaling av alderspensjon
  • Oppdatere pensjonsopplysninger og kontaktinformasjon.
  • Gi fullmakt til å lese informasjon, beregne pensjon og endre visse opplysninger.