Din pensjon

  • Få oversikt over pensjonsopptjeningen din fra folketrygden.
  • Beregne fremtidig alderspensjon fra folketrygden. Du kan også beregne AFP.
  • Legge til eventuelle individuelle spareavtaler.
  • Sammenlikne ulike alternativer for å se hvordan ulike uttakstidspunkt og uttaksgrader påvirker størrelsen på din alderspensjon.
  • Søke om alderspensjon fra folketrygden digitalt. Du kan samtidig søke om AFP privat. 
  • Endre graden på alderspensjon.
  • Gi fullmakt til å lese informasjon og beregne pensjon.
  • Legge inn ekstra skattetrekk på pensjonsutbetalingen.