Har du mottatt uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning må NAV kanskje beregne din AFP manuelt