Mottar du uføretrygd og ønsker å søke om AFP i privat sektor?

  • pensjon eller trygd vil være forskjellig
  • skatten blir beregnet forskjellig for de to alternativene. Du kan beregne skatten din i skatteetatens kalkulator.
  • du kan ha fått pensjon fra tjenestepensjonsordninger og private uføreforsikringer som følge av at du har fått innvilget uføretrygd fra NAV. Hvis du vurderer å si fra deg uføretrygden, bør du kontakte forsikringsordningene dine for å avklare om det vil få innvirkning på disse pensjonene. 
  • Velger du uføretrygd, vil du ha begrenset mulighet til inntekt ved siden av.
  • Du kan fritt kombinere alderspensjon og AFP med arbeidsinntekt.