For å ha rett til AFP i privat sektor kan du ikke ha fått utbetalt uføretrygd fra NAV etter den måneden du fyller 62 år. Det gjelder uansett om du har mottatt hel eller gradert uføretrygd, hvor lenge du har hatt uføretrygd og hvor mye du har fått utbetalt i uføretrygd.

Hvis du er under 62 år, kan du si fra deg uføretrygden innen utgangen av måneden du fyller 62 år for å få utbetalt AFP i privat sektor. Husk at alle de andre vilkårene for å ha rett til AFP også må være oppfylt.

Hva lønner seg for meg?

Du kan ikke motta AFP i privat sektor og uføretrygd fra NAV samtidig. Du må velge mellom

a) uføretrygd fra NAV og eventuell alderspensjon hvis uføregraden din er under 100 prosentb) AFP og alderspensjon

De to alternativene gir ulik utbetaling per måned fordi

  • pensjon eller trygd vil være forskjellig
  • skatten blir beregnet forskjellig for de to alternativene. Du kan beregne skatten din i skatteetatens kalkulator.
  • du kan ha fått pensjon fra tjenestepensjonsordninger og private uføreforsikringer som følge av at du har fått innvilget uføretrygd fra NAV. Hvis du vurderer å si fra deg uføretrygden, bør du kontakte forsikringsordningene dine for å avklare om det vil få innvirkning på disse pensjonene. 

Valget du gjør har også innvirkning på hvor mye du kan tjene ved siden av pensjonen:

  • Velger du uføretrygd, vil du ha begrenset mulighet til inntekt ved siden av.
  • Du kan fritt kombinere alderspensjon og AFP med arbeidsinntekt.

Du kan kontakte oss på 55 55 33 34 for å få hjelp til å vurdere hvilket valg som passer for deg. Du kan også ta kontakt med oss i nettjenesten Din Pensjon. Du vil da få tilsendt et brev med utfyllende informasjon. Du får også en oversikt over hva du vil få i pensjon hvis du velger det ene eller det andre alternativet. Du bør ta kontakt i god tid før du fyller 62 år.

Søknaden om AFP må være ferdig behandlet før NAV eller Fellesordningen for AFP kan bekrefte om du har rett til AFP. Hvis du vurderer å si fra deg uføretrygden for å kunne ha rett til AFP, er det viktig at du selv setter deg inn i vilkårene for AFP. Du må si opp uføretrygden innen måneden du fyller 62 år. Hvis ikke AFP-en din er ferdig behandlet ennå, må du i oppsigelsen ta forbehold om at AFP i privat sektor blir innvilget. 

Send beskjed til NAV

Hvis du har søkt om AFP i privat sektor, og ønsker å si fra deg uføretrygden, må du gi NAV beskjed. Du kan gi oss skriftlig tilbakemelding i nettjenesten Din pensjon. Gå til «Kontakt NAV om pensjon» i menyen, velg "Send beskjed til NAV" og skriv beskjeden din. Du kan også sende brev til oss. Husk å opplyse om fødselsnummeret ditt. Send brevet til:

NAV Familie- og pensjonsytelserPostboks 6600 Etterstad0607 OSLO