Mottar du AFP i privat sektor og ønsker å søke om uføretrygd?

  • pensjon eller trygd vil være forskjellig
  • skatten blir beregnet forskjellig for de to alternativene. Du kan beregne skatten din i skatteetatens kalkulator.
  • uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger og private uføreforsikringer kan bli utløst hvis du får innvilget uføretrygd. Du bør kontakte forsikringsordningene dine og avklare rettighetene dine.
  • Velger du uføretrygd, vil du ha begrenset mulighet til inntekt ved siden av.
  • Du kan fritt kombinere alderspensjon og AFP med arbeidsinntekt.