Mottar du AFP i privat sektor og ønsker å søke om uføretrygd?

Du må si fra deg din AFP i privat sektor før du kan få innvilget uføretrygd fra folketrygden (NAV).

Du kan ikke motta AFP i privat sektor samtidig som du mottar uføretrygd fra NAV. For å få innvilget uføretrygd må du si fra deg AFP-en din. Du kan ikke få AFP tilbake på et senere tidspunkt. Hvis du ønsker å motta uføretrygd, må du derfor si ifra deg retten til AFP for alltid. Dette gjelder uansett om du får innvilget hel eller gradert uføretrygd.

Hva lønner seg for meg?

Du kan ikke motta AFP i privat sektor og uføretrygd fra NAV samtidig. Du må velge mellom

a) uføretrygd fra NAV og eventuell alderspensjon om uføregraden er under 100 prosentb) AFP og alderspensjon

De to alternativene gir ulik utbetaling per måned fordi

  • pensjon eller trygd vil være forskjellig
  • skatten blir beregnet forskjellig for de to alternativene. Du kan beregne skatten din i skatteetatens kalkulator.
  • uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger og private uføreforsikringer kan bli utløst hvis du får innvilget uføretrygd. Du bør kontakte forsikringsordningene dine og avklare rettighetene dine.

Valget du gjør har også innvirkning på hvor mye du kan tjene ved siden av pensjonen.

  • Velger du uføretrygd, vil du ha begrenset mulighet til inntekt ved siden av.
  • Du kan fritt kombinere alderspensjon og AFP med arbeidsinntekt.

Du kan kontakte oss på telefon 55 55 33 34 for å få hjelp til å vurdere hvilket valg som passer for deg. Du kan også ta kontakt med oss i nettjenesten Din Pensjon. Du vil da få tilsendt et brev med utfyllende informasjon. Du vil også få en oversikt over hva du vil få i pensjon hvis du velger det ene eller det andre alternativet,

Send beskjed til NAV

Hvis du har søkt om uføretrygd fra NAV, og ønsker å si fra deg AFP i privat sektor, må du gi NAV beskjed i god tid. Du må også gi beskjed hvis du velger å beholde AFP. Du kan gi oss skriftlig tilbakemelding i nettjenesten Din pensjon. Gå til «Kontakt NAV om pensjon» i menyen, velg "Send beskjed til NAV" og skriv inn beskjeden din. Du kan også sende brev til oss. Husk å opplyse om fødselsnummeret ditt. Send brevet til:

NAV Familie- og pensjonsytelserPostboks 6600 Etterstad0607 OSLO