Beregning av uføre-, gjenlevende- og alderspensjon før 2011