Gjenlevendepensjon ved flytting til et land utenfor EØS-området og uten trygdeavtale med Norge

  • flyktninger
  • personer som er gjenlevende etter unge uføre.