Gjenlevendepensjon ved flytting til et land med trygdeavtale utenfor EØS-området

  • flyktninger
  • personer som er gjenlevende etter unge uføre.