Beholder jeg medlemskapet i folketrygden?

Hvis du flytter til et annet land, beholder du ikke medlemsskapet i folketrygden, men du kan ha rett til helsetjenester i bostedslandet. For mer informasjon om dette kan du kontakt HELFO. Ved flytting til Bulgaria, Estland, Hellas, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn kan du i tillegg være frivillig medlem. Dette får du hvis du har vært medlem i minst 3 av de siste 5 hele kalenderårene og har minst 30 års botid etter fylte 16 år. Vi gjør oppmerksom på at du må betale ekstra trygdeavgift for dette

Kan jeg ta med gjenlevendepensjonen?

Hvis du flytter til et EØS-land får du vanligvis med deg gjenlevendepensjonen fra folketrygden.

For enkelte grupper er det begrensninger i retten til å få utbetalt gjenlevendepensjon i utlandet. Dette gjelder de særlige fordelene i pensjonsberegningen for

  • flyktninger
  • personer som er gjenlevende etter unge uføre.

Gjenlevendepensjon som er gitt etter unntaksreglene om avdødes medlemstid før dødsfallet kan ikke utbetales dersom den gjenlevende flytter fra Norge.

Hvilke land er EØS-land?

EØS-land er Danmark, Sverige, Finland, Island, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Østerrike, Liechtenstein, Ungarn, Slovakia, Tsjekkia, Slovenia, Hellas, Kypros, Malta, Italia, Spania, Portugal, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxembourg, Storbritannia, Irland.

Sveits og Færøyene er ikke EØS-land, men EØS-reglene om pensjoner gjelder også i disse landene.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten vedrørende reglene om skatteplikt til Norge.