Eksempel 1 

Din inntekt:

500 000 kr

Minus ½ G (per 1. mai 2017):

- 46 817 kr

 

= 453 183 kr

Av dette beløpet blir det trukket 40 prosent: 453 183 kr x 40 prosent = 181 273 kr

Det vil si at gjenlevendepensjonen/overgangsstønaden til gjenlevende blir redusert med 181 273 kroner per år, som tilsvarer 15 106 kroner per måned.

Hvis avdøde hadde lav opptjening, kan regnestykket se slik ut: 

Avdødes opptjening omregnet til månedlig pensjon:

15 500 kr

Din månedlige inntekt som går til fradrag:

- 15 106 kr

Månedlig gjenlevendepensjon/overgangsstønad til gjenlevende     

=      394 kr

 

 Eksempel 2 

Din inntekt:

350 000 kr

Minus ½ G (per 1. mai 2017):

- 46 817 kr

 

= 303 183 kr

Av dette beløpet blir det trukket 40 prosent: 303 183 x 40 prosent = 121 273 kr

Det vil si at gjenlevendepensjonen/overgangsstønaden til gjenlevende blir redusert med 121 273 kroner per år, som tilsvarer 10 106 kroner per måned.

Hvis avdøde hadde lav opptjening, kan regnestykket se slik ut: 

Avdødes opptjening omregnet til månedlig pensjon:

20 000 kr

Din månedlige inntekt som går til fradrag:

- 10 106 kr

Månedlig gjenlevendepensjon/overgangsstønad til gjenlevende     

=      9 894 kr