For personer som går inn under bestemmelsene i militærloven, er pensjonsgrunnlaget kr 10 000,- per 1. juli 1946.

Personer som går inn under sivilloven, blir delt i grupper med ulike pensjonsgrunnlag.

Gruppe 1 omfatter

  • personer som har vært i hjemmestyrkene eller som har tatt aktivt del i annet patriotisk arbeid
  • personer som har vært antatt til tjeneste av norsk eller alliert militærmakt, eller
  • tvangsmessig tatt til tjeneste av annen militærmakt, samt det sivile luftverns personale
  • sanitetspersonell som har stått i godkjente frivillige hjelpeforeningers tjeneste, og som under tjenesten har vært særlig utsatt for krigsulykke
  • sjømenn, kystloser, statsloser, losgutter og postfunksjonærer på skip

Pensjonsgrunnlaget er kr 10 000,-.

Gruppe 2 omfatter

  • fiskere og andre sivilpersoner i yrker eller bedrifter som NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet antar har vært særlig utsatt for krigsulykke

Pensjonsgrunnlaget er kr 4 000,-.

Gruppe 3 omfatter

  • andre sivilpersoner og personer som hører inn under en av gruppene nevnt foran, når ulykken er uten sammenheng med de tjeneste- eller arbeidsforholdene som er nevnt

Pensjonsgrunnlaget er kr 3 200,-.

Pensjonene i gruppe 2 og 3 blir utbetalt med likt beløp.

For personer som kommer inn under tilleggsloven, er  pensjonsgrunnlaget kr 10 000,-.