Krigspensjon

  • om du er over eller under 67 år
  • hvor mange prosent arbeidsufør du er blitt som følge av skadene
  • hvilket pensjonsgrunnlag du har. Pensjonsgrunnlaget er fastsatt ut fra antatt årsinntekt i 1946.