Honnørkort

Med honnørkort får du redusert billettpris ved bruk av kollektive transportmidler. Kortet gir også rett til honnørrabatt for medfølgende ektefelle eller registrert partner, uansett alder.

Personer som er innvilget minimum 50 prosent uføretrygd fra NAV, vil automatisk få tilsendt honnørkort i forbindelse med vedtak om uføretrygd. Dette kommer per post, i tillegg til elektronisk vedtak på Ditt NAV.

NAV vil også utstede honnørkort når du kan dokumentere varig offentlig uføretrygd over 50 prosent fra et annet EØS-land, tilsvarende uføretrygd fra Folketrygden.

I januar 2017 fikk honnørkortet et mer praktisk format. Tidligere honnørkort er fortsatt gyldige, slik at du som allerede har honnørkort ikke trenger å bytte til nytt kort. 

Mangler eller mistet honnørkort?

Hvis honnørkortet mangler sammen med vedtaket om uføretrygd fra NAV, eller du har mistet/ødelagt honnørkortet, kan du

  • ringe oss på telefon 55 55 33 33, eller
  • bestille nytt honnørkort via tjenesten Skriv til oss.

Uføretrygd fra et annet EØS-land

Har du varig offentlig uføretrygd med 50 prosent eller mer fra et annet EØS-land, tilsvarende uføretrygd fra Folketrygden? For at vi skal kunne utstede honnørkort kan du bruke disse alternativene:

Svaksynte og blinde

Svaksynte og blinde kan også få honnørkort. Det er Norges Blindeforbund som utsteder honnørkort i disse tilfellene.

Kompetansesenter for døvblinde utsteder et eget moderasjonskort til døvblinde som gir samme rettigheter som honnørkort. 

Er du over 67 år?

Personer over 67 år får rabatt ved å vise vanlig legitimasjonskort og trenger derfor ikke honnørkort. Hvis du pensjonerer deg før 67 år, vil du først ha rett på honnørrabatt fra fylte 67 år.  

Mer om honnørrabatt

regjeringen.no finner du mer informasjon om hvem som kan få honnørrabatt og for hvilke reiser rabatten gjelder.