Etterlatte – stønadene i folketrygden endres

 • Den nye stønaden vil vanligvis vare i tre år. Trenger du tiltak eller utdanning for å klare deg selv økonomisk, kan stønaden forlenges med to år. 
 • Er du født i 1962 eller tidligere, kan du få stønaden til du fyller 67 år. 
 • For å ha rett til denne stønaden, må du være i arbeid eller annen aktivitet slik at du etter hvert kan forsørge deg selv. 
 • Hvor mye du får ubetalt er helt uavhengig av inntekten til din avdøde ektefelle eller samboer. Stønaden er 2,25 ganger grunnbeløpet per år, avhengig av avdødes trygdetid.
 • Er inntekten din over 0,5 ganger grunnbeløpet, reduseres stønaden din.
 • Er du født i 1969 eller tidligere og allerede innvilget gjenlevendepensjon før 1. januar 2023, kan du beholde den til du blir 67 år. Dette gjelder også for personer som får overgangsstønad til etterlatte.
 • Har du mistet en av foreldrene dine, vil den årlige pensjonen tilsvare grunnbeløpet.
 • Har du mistet begge foreldrene, vil den årlige pensjonen være 2,25 ganger grunnbeløpet.
 • Barnepensjonen er avhengig av avdødes trygdetid.
 • Du får barnepensjonen til du blir 20 år.
 • Hvis du allerede får barnepensjon, beholder du pensjonen din slik den er hvis det betyr at du får en høyere utbetaling.