Barnepensjon ved flytting til et land utenfor EØS-området og uten trygdeavtale med Norge

  • flyktninger
  • foreldreløse barn av unge uføre.