Barnepensjon ved flytting til et land med trygdeavtale utenfor EØS-området

  • flyktninger
  • foreldreløse barn av unge uføre.