Beholder barnet medlemskapet i folketrygden?

Hvis barnet flytter til et annet land, opphører medlemskapet i folketrygden.

Får barnet med seg barnepensjonen?

Hvis barnet flytter til et EØS-land får barnet vanligvis med seg barnepensjonen fra folketrygden.

For enkelte grupper er det begrensninger i retten til å få utbetalt barnepensjon i utlandet. Dette gjelder de særlige fordelene i pensjonsberegningen for

  • flyktninger
  • foreldreløse barn av unge uføre.

Barnepensjon som er gitt etter unntaksreglene om avdødes medlemstid før dødsfallet kan ikke utbetales dersom barnet flytter fra Norge.

I enkelte EØS-land er reglene for barnepensjon slik at barnet ved flytting dit vil få full barnepensjon i det nye bostedslandet. Dette vil føre til at den norske barnepensjonen reduseres eller faller bort.

Hvilke land er EØS-land?

EØS-land er Danmark, Sverige, Finland, Island, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Østerrike, Liechtenstein, Ungarn, Slovakia, Tsjekkia, Slovenia, Hellas, Kypros, Malta, Italia, Spania, Portugal, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxembourg, Storbritannia, Irland.

Sveits og Færøyene er ikke EØS-land, men EØS-reglene om pensjoner gjelder også i disse landene.

Plikter ved flytting

Når barnet flytter til utlandet må vergen

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten vedrørende reglene om skatteplikt til Norge.