Barnepensjon ved flytting til et EØS-land

  • flyktninger
  • foreldreløse barn av unge uføre.