Uttak, regulering og levealdersjustering

Her finner du informasjon om uttak, regulering og levealdersjustering av alderspensjon.

Uttak av alderspensjon

Du kan starte å ta ut alderspensjon når du er mellom 62 og 75 år. For å ta ut alderspensjon før du er 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening.

Publisert: 06.06.2013 | Sist endret: 15.12.2020

Regulering av alderspensjon og AFP

Mens du tjener opp pensjon, blir pensjonsrettighetene dine regulert én gang i året tilsvarende lønnveksten i samfunnet. Når du tar ut alderspensjon, blir pensjonen på samme måte regulert én gang i året tilsvarende lønnsveksten, men deretter redusert med 0,75 prosent.

Publisert: 06.06.2013 | Sist endret: 09.02.2018

Levealdersjustering av alderspensjon

Levealdersjustering innebærer at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Om levealderen i befolkningen fortsetter å øke, vil levealdersjusteringen sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig.

Publisert: 06.06.2013 | Sist endret: 24.06.2020