Hos NAV Kontaktsenter Pensjon får du spesialisert veiledning om pensjon fra folketrygden. Telefonnummeret er 55 55 33 34.

NAV Kontaktsenter Pensjon har åpent alle hverdager fra klokken 09:00– 15:00.

Kontaktsenteret svarer på spørsmål om følgende ytelser:    

  • Alderspensjon, med eventuelt forsørgingstillegg
  • Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor 
  • Gjenlevendeytelser 
  • Barnepensjon 
  • Ytelser til tidligere familiepleier 
  • Omsorgsopptjening
  • Yrkesskadepensjon
  • Krigspensjon
  • Spørsmål som gjelder utbetaling av pensjon fra Statens pensjonskasse

Veiledning på nett og telefon

I nettjenesten Din pensjon kan du se hva regelverket for pensjon betyr for deg og din pensjonsøkonomi. Her kan du planlegge egen fremtidig pensjon, og søke om og endre uttak av alderspensjon fra folketrygden elektronisk. Du kan også søke AFP fra privat sektor via vår nettjeneste så lenge du søker dette samtidig med alderspensjon.