Flere muligheter med fleksibel alderspensjon

Samfunnet trenger din arbeidskraft. Derfor er pensjonsregelverket tilpasset slik at det er mer fleksibelt og gjør det mulig for flere å kombinere uttak av alderspensjon med fortsatt helt eller delvis arbeid.

Fleksibel alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden kan fritt kombineres med arbeidsinntekt. I tillegg gir dagens regelverk nye alderspensjonister mulighet til fleksibelt uttak. Det betyr at er mulig å:

  • kombinere arbeid og alderspensjon uten at pensjonen blir redusert
  • ta ut alderspensjon fra 62 år
  • ta ut bare en andel av alderspensjonen
  • enkelt få oversikt over egen pensjon på nett

Kombiner arbeid og alderspensjon

Uavhengig av om du tar ut alderspensjon på dagens eller gammelt regelverk, har du mulighet til å kombinere arbeid og pensjon. Du kan jobbe så mye du vil ved siden av, uten at pensjonen blir avkortet.

Start uttak fra 62 år

Dagens regelverk åpner for tidlig uttak av alderspensjon. Det betyr at det er mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden allerede når du fyller 62 år, forutsatt at du har høy nok pensjonsopptjening. Velger du å ta ut alderspensjon tidlig, blir den årlige utbetalingen lavere enn om du venter noen år. Fra fylte 67 år har alle rett til alderspensjon.

Ta ut deler av pensjonen

Å ta ut deler av pensjonen, også kalt gradert uttak, innebærer at du selv kan velge hvor stor andel av alderspensjonen du ønsker å få utbetalt. Du kan ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent av pensjonen din, ved siden av eventuell arbeidsinntekt.

Få enkel oversikt på nett

Nettjenesten Din pensjon gir deg enkelt tilgang på oversiktlig informasjon over akkurat din pensjon. Du kan se opptjeningen din og beregne hvordan pensjonsutbetalingen vil påvirkes av dine valg av uttaksgrad og tidspunkt for uttak.

Arbeid og AFP

AFP (avtalefestet pensjon) er en pensjonsavtale som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet. Det er forskjell på AFP i privat og offentlig sektor. Her kan du lese mer om AFP.