Flere muligheter med fleksibel alderspensjon

  • kombinere arbeid og alderspensjon uten at pensjonen blir redusert
  • ta ut alderspensjon fra 62 år
  • ta ut bare en andel av alderspensjonen
  • enkelt få oversikt over egen pensjon på nett