Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden er en rettighet du får når du har bodd i Norge i minst tre år etter fylte 16 år. Hvor mye du får utbetalt kommer an på hvilken opptjening du har hatt gjennom livet og hvor mange år du har bodd i Norge. Full opptjening i folketrygden tilsvarer 40 år.

Tjenestepensjon og AFP

De aller fleste arbeidstakere har en tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiveren din eller din leverandør av tjenestepensjon gir informasjon om pensjonsordningen du tilhører.

AFP er en pensjonsordning for arbeidstakere som har fylt 62 år og som jobber innenfor et område med tariffavtale om AFP. Spør arbeidsgiveren din hvis du er usikker på om du har rett til AFP eller hvis du har spørsmål om ordningen.

AFP i privat sektor

AFP-ordninger i privat sektor er endret fra 2011. Nå blir AFP gitt som et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil ta ut AFP i privat sektor, må du samtidig søke om å få innvilget alderspensjon fra folketrygden. Du kan jobbe så mye du vil uten at pensjonen din blir redusert.

AFP i kommunal og statlig sektor

I kommunal og statlig sektor videreføres AFP- ordningen med nødvendige tilpasninger til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil ta ut AFP i offentlig sektor kan du ikke ta ut alderspensjon fra folketrygden samtidig. Det er begrensninger i hvor mye du kan tjene uten at pensjonen blir redusert dersom du tar ut AFP.

Egen sparing

Hvis du for eksempel har betalt ned på gjeld eller spart opp penger, påvirker også dette din totale pensjonsøkonomi.