Beregning av alderspensjon, født 1963 eller senere