Beregning av alderspensjon, født 1963 eller senere

Pensjonsbeholdning: 400 000 x 42 x 18,1 % =  3 040 800 kroner
Inntektspensjon: 3 040 800 x100 % / 16,30 = 186 552 kroner
Samlet pensjon: 186 552 kroner