Beregning av alderspensjon, født 1943-1953

  •  hvor mange år du har opptjent pensjonspoeng
  •  hvor høy arbeidsinntekten har vært i opptjeningstiden
  • er enslig
  • har ektefelle som mottar tilleggspensjon, og størrelsen på ektefellens tilleggspensjon
125 422 kroner
95 777  kroner
209 667  kroner
Grunnpensjon (Hans er gift og får en grunnpensjon beregnet ut fra  90 % av beløpet): 101 351 x 90 %  / 1,055 = 86 461  kroner 
209 667  kroner
296 128  kroner