Alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist.

Alderspensjonen er fleksibel og du kan tidligst starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år.

Hvordan alderspensjonen din beregnes avhenger av hvilket år du er født. Er du født før 1954, gjelder gamle regler for opptjening. Er du født i perioden 1954-1962, gjelder en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler. Er du født i 1963 og senere gjelder nye opptjeningsregler.

Vi anbefaler å bruke nettjenesten Din pensjon der du blant annet kan se din pensjonsopptjening og beregne hva du vil få i alderspensjon ved ulike valg.

Bruk lenkene under for å lese mer om alderspensjon for ditt årskull.