Regulering av alderspensjon og AFP fra Statens pensjonskasse under utbetaling for 2021