Brev fra Pensjonsmyndigheten i Sverige om norsk pensjon

Har du fått brev fra Pensjonsmyndigheten i Sverige med melding om at du må opplyse om hva din norske pensjon er?

I løpet av våren blir det sendt ut brev fra Pensjonsmyndigheten i Sverige til deg som mottar norsk pensjon i tillegg til pensjon fra Sverige. I brevet får du beskjed om å informere pensjonsmyndigheten i Sverige om beløpet du mottar i pensjon fra Norge. Dette beløpet finner du på utbetalingsinformasjonen du får fra oss. Der står brutto pensjon fra folketrygden. Du vil også finne beløp fra Statens pensjonskasse hvis du har slik pensjon. Hvis du får utbetalt pensjon fra andre, må du kontakte den aktuelle ordningen selv.

Utbetalingsinformasjonen fra NAV finner du ved å logge inn i Ditt NAV og gå til utbetalinger. Om du ikke har mulighet til å logge inn i Ditt NAV, men får utbetalingsslipp i posten, finner du informasjon som du trenger på siste mottatte utbetalingsslipp. Du kan også hente informasjon fra Skattemeldingen eller årsoppgaven (skatteetaten.no). 

Du må kontakte pensjonsmyndighetene i Sverige dersom du har spørsmål rundt dokumentasjon eller hvis du lurer på om informasjonen du gir er tilstrekkelig. Det står kontaktinformasjon i brevet du har fått.