Økt pensjon til enslige minstepensjonister og nye reguleringsbestemmelser

  • Minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister økes med 4000 kroner fra 1. mai 2020, og med ytterligere 5000 kroner fra 1. juli 2021.
  • Reguleringen av alderspensjon i 2021 endres slik at pensjonen økes med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst, men ikke høyere enn lønnsveksten for arbeidstakere.
  • AFP i offentlig sektor skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.
  • Ved reguleringen fra 1. mai 2021 vil det blir gitt en kompensasjon som om den nye reguleringsbestemmelsen hadde vært innført fra 1. mai 2020.