Økt pensjon til enslige minstepensjonister og nye reguleringsbestemmelser

Minste pensjonsnivå for enslige økes, og alderspensjonen skal reguleres på en ny måte. Ny regulering berører alle pensjonister som får utbetalt alderspensjon. 

Se film om pensjonsregulering 2021

Oppsummering av endringene

  • Minste pensjonsnivå for enslige økes med 4000 kroner fra 1. mai 2020, og med ytterligere 5000 kroner fra 1. juli 2021.
  • Reguleringen av alderspensjon i 2021 endres slik at pensjonen økes med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst, men ikke høyere enn lønnsveksten for arbeidstakere.
  • Ved reguleringen fra 1. mai 2021 vil det blir gitt en kompensasjon som om den nye reguleringsbestemmelsen hadde vært innført fra 1. mai 2020.

Hvor høy reguleringen blir i 2021 bestemmes i mai 2021. De fleste får utbetalt den oppjusterte pensjonen i juni, med etterbetaling for mai. På utbetalingsoversikten kan du se hvor mye pensjonen din har økt.

Vi beklager at det på utbetalingsinformasjonen i juni er oppgitt feil etterbetalingsmånedfor blant annet pensjoner og uføretrygd.

Hva betyr endringene?

Endringene i minste pensjonsnivå for enslige betyr at enslige minstepensjonister vil få høyere pensjon fra folketrygden. Også de pensjonistene som har en pensjon som er høyere enn dagens minste pensjonsnivå, men lavere enn nytt minste pensjonsnivå, vil få høyere pensjon. Den økte minstepensjonen fra mai 2020 vil bli etterbetalt.

Endringene i måten alderspensjoner reguleres på betyr at du i år med lav reallønnsvekst kommer bedre ut enn tidligere, men i tider med høy reallønnsvekst vil du komme dårligere ut enn tidligere