Økt pensjon til enslige alderspensjonister

1. september øker satsen for enslige pensjonister med minste pensjonsnivå. Omtrent 90 000 personer vil få mer utbetalt i alderspensjon som følge av at satsen øker.

En økt sats innebærer at enslige alderspensjonister med minstepensjon vil få en økning i utbetalingen av alderspensjon med opptil 4000 kroner i året, som tilsvarer opptil 333 kroner i måneden, før skatt er trukket.

Pensjonen omregnes automatisk med ny sats

De aller fleste vil få pensjonen sin automatisk omregnet før utbetalingen i september. I en del tilfeller må pensjonen omregnes manuelt, og da kan det ta noe lengre tid.

Siden endringen er en satsendring, vil det bare unntaksvis bli sendt vedtaksbrev i forbindelse med omregningen. Informasjonen om satsendringen vil stå i utbetalingsinformasjonen på Ditt NAV i september, eller på utbetalingsmeldingene for de som mottar den per post.