Nye regler for forsørgingstillegg til alderspensjon fra 1. januar 2022

  • må du ha fylt 67 år innen utgangen av november 2021
  • må du ha søkt om 100 prosent alderspensjon senest innen utgangen av november 2021
  • må barnet være født innen utgangen av november 2021 og/eller ekteskapet/samboerskapet være inngått innen utgangen av november 2021
  • må du søke om forsørgingstillegg senest innen utgangen av mars 2022 
  • Fra 1. januar 2023 får du 67 prosent forsørgingstillegg 
  • Fra 1. januar 2024 får du 33 prosent forsørgingstillegg
  • Fra 1. januar 2025 får du ikke lenger forsørgingstillegg