Leveattester til pensjonsmottakere i utlandet

  • land utenfor EØS-området, unntatt Chile og Peru
  • EØS-landene Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia