Dette vil ikke få betydning for utbetalinger av pensjon og uføretrygd.