Levealdersjusteringen fastsatt for deg som er født i 1959

Forholdstall og delingstall blir brukt i beregningen av alderspensjonen etter fleksible uttaksregler. NAV har nå fastsatt forholdstall og delingstall for årskullet 1959.

Det betyr at det nå er endelig fastsatt hva levealdersjusteringen blir for deg som er født dette året. For eldre årskull er levealdersjusteringen fastsatt tidligere.

Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealdersjustering ble innført i 2011. Når du tar ut alderspensjon, får du pensjonen justert etter forventet levealder på uttakstidspunktet. For deg som er født i perioden 1943–1953 skjer denne levealdersjusteringen gjennom forholdstall, mens den for deg som er født fra 1954 og utover også skjer helt eller delvis gjennom delingstall. Forholdstall og delingstall blir fastsatt innen 1. juli det året et årskull fyller 61 år.