Stress og bekymring når livssituasjonen endrer seg

Koronapandemien har ført til mange endringer i hverdagen vår. Det er vanlig å oppleve økt stress og bekymring i unntakstilstander. Her finner du informasjon om hvordan du selv kan ta grep for å mestre situasjonen og hvem du kan kontakte for råd og veiledning. Informasjonen kan også være nyttig for deg som opplever psykiske helseplager.

Gode vaner for koronahverdagen

Både ensomhet, karantene, isolasjon og å være tett på familien over tid kan være krevende. For mange vil det være nyttig å gjøre noe aktivt for å ta vare på den psykiske helsen. På helsenorge.no finner du tips til gode vaner som kan hjelpe deg gjennom hverdagen

Trenger du å snakke med noen andre enn NAV?

Arbeidslivstelefonen 22 56 67 00 er et lavterskeltilbud for arbeidstakere, arbeidssøkere og arbeidsgivere. De tilbyr samtaler om arbeidsrelaterte utfordringer. 

Hjelpetelefonen 116 123 er en gratis og døgnåpen telefon- og nettjeneste for deg som trenger noen å snakke med om alle livets utfordringer. 

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging har god informasjon og noen du kan snakke med hvis du selv har tanker om selvmord, eller hvis du er bekymret for noen du kjenner. Ved akutt selvmordsfare – ring 113.

Er det andre du trenger å snakke med, har Helsenorge laget en oversikt over telefonnumre og chattjenester du kan kontakte

Verktøy for å håndtere stress, bekymring og psykiske plager

Det finnes mange aktører som tilbyr verktøy for å mestre stress og belastning. 
SMART er en app som kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner. Her finner du gode råd og øvelser for å roe ned, sove bedre, håndtere irritabilitet, stoppe negativ tenkning og mestre andre livsutfordringer. 

Selvhjelp kan ha god effekt på tidlig erfaring med de vanligste psykiske plagene som angst, depresjon og søvnvansker. Her finner du liste over selvhjelpsprogrammer og selvhjelpsvideoer, det er gratis og krever ikke registrering.  

For mange vil selvhjelpstiltakene være tilstrekkelig. Dersom problemene varer eller blir for omfattende til å håndtere på egen hånd, kan det være behov for å oppsøke profesjonell hjelp. Ta kontakt med fastlegen din.

Råd til deg med psykiske plager

Bekymringer og stress knyttet til koronapandemien vil kunne forverre de psykiske helseplagene du har eller medføre at nye symptomer dukker opp. I tillegg kan de iverksatte tiltakene i samfunnet gjøre det vanskeligere å bruke de mestringsstrategiene som ellers er til hjelp. Dette gjelder særlig dersom du er i karantene eller isolasjon på grunn av koronasmitte. Her kan du finne råd til deg med psykiske plager

Råd til hvordan du best kan støtte dine medarbeidere og kolleger 

I Helsedirektoratets veileder Psykososial støtte til medarbeidere finner du råd for hvordan du kan ta vare på dine medarbeidere, dine kolleger og deg selv i denne perioden.  
 
Veilederen er delt inn etter 

  • råd til ledere 
  • råd til team 
  • råd til egenmestring  
  • råd til tillitsvalgte og verneombud

Er du forelder i en vanskelig livssituasjon?

Under koronapandemien opplever mange familier store endringer i hverdagen. Økt bekymring og stress kan føre til høyere konfliktnivå i hjemmet, og øker risikoen for vold og overgrep. Her kan du lese råd til deg som er forelder i en vanskelig livssituasjon

Familieverntjenesten er et lavterskeltilbud for familier som opplever vanskeligheter, konflikter eller kriser i familien. Under koronapandemien tilbyr familievernkontorene råd og veiledning over telefon. På budir.no finner du oversikt over familievernkontor i landet