De nye reglene gjelder frem til 31. desember 2020:

  • Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb. 
    • Du trenger ikke legge ved dokumentasjon på inntekten din
    • Du trenger ikke legge ved legeerklæring

Her finner du informasjon om hvordan du går frem når du skal søke om utbetaling av omsorgspenger som selvstendig næringsdrivende eller frilanser.