Hva skjer med endringene som Stortinget har varslet?

Forslag om ny midlertidig inntektssikring 

Det er vedtatt en ny midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av koronautbruddet. 

Sykepenger når fraværet skyldes koronaviruset

Stortinget har vedtatt at selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få sykepenger fra og med fjerde dag når fraværet skyldes koronaviruset.

Sykefraværet de første 16 dagene kan du bekrefte ved elektronisk egenmelding til NAV. Da trenger du ikke sykmelding. Har du allerede sykmelding, skal du ikke fylle ut egenmeldingen.

Uansett om du bruker sykmelding eller egenmelding, får du en melding når perioden er over. Da kan du fylle ut digital søknad om sykepenger på nav.no.  

Ved sykefravær fra og med 17. dag må du levere sykmelding.
Les mer om sykepenger og hvor mye du får nederst i denne artikkelen. 

Omsorgspenger når skole og barnehage er stengt

Stortinget har også vedtatt at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som for arbeidstakere. Dekningsgraden vil være lik sykepenger for selvstendig næringsdrivende. 

På grunn av koronasituasjonen dobles antall omsorgsdager for kalenderåret 2020. 

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du selv søke om omsorgspenger

Les mer om omsorgspenger og koronaviruset.
Du kan også se video om omsorgsdager når barnehage eller skole er stengt (vimeo.com).  

Jeg er usikker på om jeg regnes som selvstendig næringsdrivende eller ikke 

Hvis du er usikker på om du er selvstendig næringsdrivende kan du sjekke Skatteetatens sider.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke kan vente på utbetalinger gjennom de nye tiltakene?

Det er viktig at du tar kontakt med banker og forretningsforbindelser for å lette dine økonomiske forpliktelser. Sjekk også hva som ligger i regjeringens tiltakspakke for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Skulle du trenge akutt økonomisk hjelp kan sosialhjelp være en mulighet. 

Kan jeg søke om dagpenger?  

Som frilanser har du rett til dagpenger. Les mer om hvem som har rett til dagpenger og hvordan du søker her. 

Som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du tjener. Du kan derfor ikke søke om dagpenger, men vil kunne søke på den nye ordningen for inntektssikring som er omtalt i teksten over. 

Har du imidlertid hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger

Har jeg rett til omsorgspenger?

Hvis du har barn kan du ha rett til omsorgspenger. Les mer om dine rettigheter

Hva med barn som er ansatt?  

Hvis du har barn som arbeider i bedriften, blir de ansett som lønnsmottakere og kan ha rett til dagpenger.  

Hva med andre som er ansatte i enkeltmannsforetaket?  

Er de ansatt på ordinære vilkår, kan de permitteres etter vanlige regler.

Hvis du mistenker at du er syk

Har du mistanke om at du er smittet av koronaviruset, skal du ikke møte opp på legekontoret, men ringe. Nå oppfordrer vi deg også til å ringe hvis du trenger sykmelding eller legeerklæring av andre grunner.

Under pandemien gjøres det altså unntak fra kravet om personlig frammøte. Den som sykmelder deg, vurderer hvordan undersøkelsen skal foregå. 

Nå kan du bruke egenmelding til å melde fra om sykefraværet og søke om sykepenger. 

Meld også fra til Folkehelseinstituttet hvis du har mistanke om at du er smittet.

Hvis du er smittet av korona  

Du kan ha rett til sykepenger. Du skal ikke møte opp på legekontoret, du får sykmelding av lege når du er blitt testet. Husk at du må leve isolert fra andre, også de du bor sammen med. 

Når du skal søke om sykepenger

Vanligvis har du ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene regnet fra og med den dagen du ble syk, med mindre du har tegnet forsikring. Dagene telles fra det tidspunktet du kontakter lege eller når du sender egenmelding til NAV om at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. 

I forbindelse med koronaviruset blir disse dagene redusert til 3. Er du sykmeldt på grunn av korona, vil du få søke om sykepenger etter dag 4 i stedet for dag 17. Dette gjelder hvis du er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene. Du kan bruke egenmelding i stedet for sykmelding for å melde fra om sykefraværet og søke om sykepenger. 

Hvor mye får du?

Sykepengene utgjør 80 prosent av sykepengegrunnlaget

Har du tegnet forsikring for sykepenger med 100 prosent fra 17. sykedag, får du nå sykepenger med 100 prosent fra den 4. sykefraværsdagen. 

Har du forsikring med 100 prosent fra første sykedag, får du sykepenger med 100 prosent fra første sykedag.

Ordningen gjelder fra 16. mars. Hvis sykefraværet ditt startet før 16. mars, er første utbetalingsdag fra NAV likevel 16. mars.