Hva skjer med endringene som Stortinget har varslet?

Det er politisk enighet på Stortinget om å sikre inntekter til selvstendig næringsdrivende som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronautbruddet. 

Endelig utforming av denne midlertidige ordningen er ikke vedtatt. Det pågår et arbeid for å avklare regelverket og den praktiske gjennomføringen av ordningen. Vi oppdaterer informasjonen her løpende.

27. mars 2020 ble følgende avklart om sykepenger: 

  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få sykepenger fra 4. sykedag når fraværet skyldes koronaviruset. 
    • Har du tegnet forsikring for sykepenger med 100 prosent fra 17. sykedag, får du nå sykepenger med 100 prosent fra den 4. sykefraværsdagen. 
    • Har du forsikring med 100 prosent fra første sykedag, får du sykepenger med 100 prosent fra første sykedag.
  • Se mer om sykepenger i de to siste avsnittene nedenfor.

Følgende er fortsatt under avklaring:

  • Regjeringen arbeider videre med å finne en løsning på den nye ordningen for midlertidig inntektssikring som Stortinget har vedtatt.

Pågangen av telefoner til NAV er stor. Har du spørsmål om denne ytelsen, vil du dessverre ikke få mer informasjon ved å ringe oss. Vi oppdaterer disse sidene så snart det kommer nye avklaringer om den nye ytelsen som vil komme for selvstendig næringsdrivende og frilansere. 

Hva vil jeg som selvstendig næringsdrivende få i utbetaling fra den nye ordningen?

Det er politisk enighet om en midlertidig inntektssikring. Hvordan denne vil utformes er ikke klart. 

Når kan de første utbetalingene komme?

Ordningen er ment å gjelde fra 16. mars 2020. Det planlegges for at kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned. Med 16 dager som du må dekke selv, vil dagene som skal kompenseres først begynne å løpe i april. Hvis du søker kompensasjon for april i begynnelsen av mai, vil utbetalingen skje så fort saksbehandlingen er gjennomført.  

Sakstilgangen i NAV er svært stor. Saksbehandlingen av denne ytelsen vil være manuell, og forsinkelser er sannsynlig. 

Jeg er usikker på om jeg regnes som selvstendig næringsdrivende eller ikke 

Hvis du er usikker på om du er selvstendig næringsdrivende kan du sjekke Skatteetatens sider.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke kan vente på utbetalinger gjennom den nye ordningen?

Det er viktig at du tar kontakt med banker og forretningsforbindelser for å lette dine økonomiske forpliktelser. Sjekk også hva som ligger i regjeringens tiltakspakke for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Skulle du trenge akutt økonomisk hjelp kan sosialhjelp være en mulighet. 

Kan jeg søke om dagpenger?  

Nei, som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du tjener. 

Regjeringen arbeider videre med å finne en løsning på den nye ordningen for midlertidig inntektssikring som Stortinget har vedtatt.

Har du imidlertid hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger

Har jeg rett til omsorgspenger?

Hvis du har barn kan du ha rett til omsorgspenger. Les mer om dine rettigheter

Hva med barn som er ansatt?  

Hvis du har barn som arbeider i bedriften, blir de ansett som lønnsmottakere og kan ha rett til dagpenger.  

Hva med andre som er ansatte i enkeltmannsforetaket?  

Er de ansatt på ordinære vilkår, kan de permitteres etter vanlige regler.

Hvis du mistenker at du er syk

Har du mistanke om at du er smittet av koronaviruset, skal du ikke møte opp på legekontoret, men ringe. Nå oppfordrer vi deg også til å ringe hvis du trenger sykmelding eller legeerklæring av andre grunner.

Under pandemien gjøres det altså unntak fra kravet om personlig frammøte. Den som sykmelder deg, vurderer hvordan undersøkelsen skal foregå. 

NAV utvikler nå en egenmelding som du snart kan bruke til å melde fra om sykefraværet for å få sykepenger. 

Meld fra til Folkehelseinstituttet hvis du har mistanke om at du er smittet.

Hvis du er smittet av korona  

Du kan ha rett på sykepenger. Du skal ikke møte opp på legekontoret, du får sykmelding av lege når du er blitt testet. Husk at du må leve isolert fra andre, også de du bor sammen med. 

Når du skal søke om sykepenger

Vanligvis har du ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene regnet fra og med den dagen du ble syk, med mindre du har tegnet forsikring. Dagene telles fra det tidspunktet du kontakter lege eller når NAV får beskjed (egenmelding) fra deg om at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. 

I forbindelse med koronaviruset blir disse dagene redusert til 3. Er du sykmeldt på grunn av korona, vil du få søke om sykepenger etter dag 4 i stedet for dag 17. Dette gjelder hvis du er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene.

NAV utvikler nå en egenmelding som du snart kan bruke til å melde fra om sykefraværet for å få sykepenger. 

Hvor mye får du?

Sykepengene utgjør 80 prosent av sykepengegrunnlaget

Har du tegnet forsikring for sykepenger med 100 prosent fra 17. sykedag, får du nå sykepenger med 100 prosent fra den 4. sykefraværsdagen. 

Har du forsikring med 100 prosent fra første sykedag, får du sykepenger med 100 prosent fra første sykedag.

Ordningen gjelder fra 16. mars. Hvis sykefraværet ditt startet før 16. mars, er første utbetalingsdag fra NAV likevel 16. mars.