Privatperson - hva gjelder i min situasjon?

 • Reiste du til et land som var rødt på det tidspunktet du reiste dit, kan du bli nektet sykepenger.  
 • Har du reist til et land som ble rødt mens du var der, må du i karantene, og du kan ha rett til sykepenger. 
 • Du har vært permittert i minst 14 dager.
 • Du har fått dagpenger mens du var permittert.
 • Det er mindre enn 4 uker fra du kom tilbake til jobb og til du ble syk.
 • Sykepenger - de første 48 dagene
 • Pleiepenger - de første 12 ukene
 • Opplæringspenger - de første 12 ukene
 • Foreldrepenger - de første 12 ukene (100 %) eller de første 15 ukene (80 %). 
 • er selvstendig næringsdrivende eller frilanser
 • er pensjonist
 • har fått arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller engangsstønad
 • gikk direkte fra dagpenger til sykepenger