Spørsmål og svar i forbindelse med koronaviruset

Stortinget fatter en rekke vedtak som følge av koronasituasjonen. NAV jobber nå med å lage forskrifter og IT-løsninger slik at vi får iverksatt det Stortinget har besluttet. Informasjonen på nav.no blir oppdatert etter hvert som avklaringene kommer.