Spørsmål og svar i forbindelse med koronaviruset

Stortinget fatter en rekke vedtak som følge av koronasituasjonen. NAV jobber nå med å lage forskrifter og IT-løsninger slik at vi får iverksatt det Stortinget har besluttet. Informasjonen på nav.no blir oppdatert etter hvert som avklaringene kommer.

Privatperson - hva gjelder i min situasjon?

Her kan du se hva du bør gjøre og hvilke rettigheter du har i forbindelse med koronaviruset.

Publisert: 15.03.2020 | Sist endret: 25.05.2021

Arbeidsgiver - hva gjelder i min situasjon?

Her finner du spørsmål og svar til arbeidsgivere i forbindelse med koronaviruset.

Publisert: 15.03.2020 | Sist endret: 14.04.2021