Slik erklærer du farskap digitalt

  • Barnet må fødes i Norge
  • Moren må være bosatt i Norge
  • Begge foreldrene må ha norsk fødsels- og personnummer
  • Begge foreldrene må være over 18 år