Regelendringer og satser fra 1. januar 2022

 • Dagpenger skal ikke samordnes med pensjon fra privat tjenestepensjonsordning. 
 • Særordning for fiskere og fangstmenn opphører. Det betyr at inntekt fra fangst og fiske ikke regnes i vurderingen av minsteinntekt og beregning av dagpengegrunnlaget.
 • Innføring av midlertidig feriepengeordning for arbeidssøkere som mottok dagpenger i 2021.
 • Hvor lenge ansatte i fiskeindustrien kan være permittert, reduseres fra 52 til 26 uker. 
 • 1 676 kroner per barn under 6 år
 • 1054 kroner per barn fra 6 år
 • Denne satsen utgjør 255 kroner per dag
 • Barnetillegget er 50 kroner per dag 
 • For første barn: 51 000 kroner per år
 • For to barn: 66 540 kroner per år
 • For tre eller flere barn: 75 408 kroner per år
 • For første barn: 51 000 kroner per år
 • For to barn: 66 540 kroner per år
 • For tre eller flere barn: 75 408 kroner per år