Regelendringer og satser fra 1. januar 2021

  • Særrettigheter for å ha rett til en ytelse og gunstige beregningsregler for flyktninger oppheves.  
  • For AFP i offentlig sektor gjelder lovendringen kun opphevingen av reglene om gunstigere beregning for flyktninger.  
  • Det innføres supplerende stønad til uføre flyktninger.  
  • Lav sats 297 kroner per dag
  • Høy sats 411 kroner per dag
  • Barnetillegg: 49 kroner per dag                  
  • For første barn: 50 340 kroner per år
  • For to barn: 65 688 kroner per år
  • For tre eller flere barn: 74 436 kroner per år
Stønad til bøker og undervisningsmateriell, høyskole/universitet/fagskole 790 kroner per måned
Stønad til bøker og undervisningsmateriell, videregående skole 395 kroner per måned
Stønad til boutgifter 4 340 kroner makssats per måned
Stønad til hjemreise   2,52 kroner per km
Stønad til flytting  2,52 kroner per km
Stønad til reise for å fremme geografisk mobilitet  2,52 kroner per km