Øvrige aldersgrupper får reduksjon fra sats 2 til sats 1. 

Hva er satsen? 

Satsene for grunnstønad per måned er: 

Sats 1: 686 kr Sats 2: 1047 kr Sats 3: 1372 kr

Varsel og nytt vedtak 

Alle som er berørte får et varsel om dette og et vedtak innen 1. april 2020. 

Har du fått brev, men mottar ikke grunnstønad på grunn av glutenfri diett, kan du si i fra ved å sende oss en melding på tjenesten Skriv til oss, velg tema syk. 

Mer informasjon