Vi holder på å undersøke saken nærmere, for å finne ut hvem som kan være berørt hos NAV. Vi vil ta kontakt med deg dersom du er berørt av feilen. Avviket er rettet opp og vi undersøker nå hvilke konsekvenser avviket kan ha ført til.