Ny fastsetting av skatt for deg som har tilbakebetalingskrav hos NAV

Skatteetaten sender i dag ut et brev til deg som har tilbakebetalingskrav hos NAV. Det gjelder nye regler for skattefastsetting for de som må betale tilbake en ytelse til NAV. Du trenger ikke gjøre noe.

Informasjon fra Skatteetaten

Under ser du aktuelle spørsmål og svar.

Hvorfor har jeg fått en endringsoppgave som gjelder utbetalinger og trekk? 

Skatteetaten endret regelverk og praksis for tilbakebetaling av NAV-ytelser 1. januar 2020. Endringen betyr at ligningen din skal bli endret som om feilutbetalingen ikke hadde skjedd, og at du på den måten skal slippe å betale skatt av det feilutbetalte beløpet. 

Du fikk vedtak om tilbakebetaling før 1.1.2020, og NAV vil nå korrigere rapporteringen til Skatteetaten slik at de endrer skatteoppgjøret for deg.

Hva betyr dette for deg?  

Når endringsoppgaven din viser endringsbeløp kun for ytelse:
Kravet fra NAV i feilutbetalingssaken din er brutto ytelse før forskuddstrekk/skatt. Endringsoppgaven viser at NAV har redusert rapportering av inntekten din til Skatteetaten med det feilutbetalte beløpet. Skatteetaten vil endre skatteoppgjøret ditt i henhold til endringsoppgaven.

Når endringsoppgaven din viser endringsbeløp både for ytelse og trekk:
Kravet fra NAV i feilutbetalingssaken din er allerede redusert med forskuddstrekket. Det går frem av vedtaket om tilbakebetaling fra NAV. Det betyr at du ikke har betalt, og ikke skal betale tilbake forskuddstrekket i feilutbetalingen. Endringsoppgaven viser at NAV har redusert rapportering av inntekten din til Skatteetaten med det feil utbetalte beløpet og forskuddstrekket. 

Det er mange forhold som har innvirkning på beregningen av nytt skatteoppgjør, og for de fleste vil nytt skatteoppgjør hverken medføre tilgode skatt eller restskatt.

Jeg har mottatt endringsoppgave, når får jeg skatten utbetalt?

Skatteetaten gjør ny skatteberegning for de aktuelle årene  etter at NAV har sendt en endringsmelding.

Ny skatteberegning vil for de aller fleste ikke bety utbetaling av skatt til gode. Skatteetaten vil fortløpende behandle endringsoppgavene. Spørsmål om når et nytt skatteoppgjør vil foreligge må rettes til Skatteetaten. 

Jeg har fått brev fra Skatteetaten om endringer av fastsetting av skatt på tilbakebetalingskrav, men har ikke hørt noe mer.

Det er mange saker som skal behandles. Saker som prioriteres først, er saker hvor det ikke er gjort fradrag for forskuddstrekket i tilbakebetalingskravet. Det vil si når kravet fra NAV er lik brutto ytelse.

Hva gjør Skatteetaten og hva gjør NAV i denne saken?

  • Skatteetaten sender ut brev i uke 5 til personer som er omfattet av endringen 
  • NAV sender endringsoppgave til a-ordningen
  • Du får gjenpart av endringsmeldingen fra NAV som viser hvilke beløp som er endret
  • Skatteetaten gjør ny skatteberegning for de aktuelle årene
  • Du får brev med informasjon om ny skatteberegning fra Skatteetaten med mulighet til å klage

Jeg har fått trekk eller faktura selv om jeg tror jeg kun har skattebeløpet igjen å betale tilbake?

Det er mange saker som skal gjennomgås. Nav og NAV Innkreving arbeider for å stille kravene i bero så snart dette lar seg gjennomføre. Dette vil skje senest innen utgangen av mars 2020 for de personene som kun har skattebeløpet i restgjeld.

Hvis dette gjelder deg, mottar du et brev om midlertidig stans i innkrevingen fra NAV Innkreving i løpet av mars. Hvis du innbetaler kravene, vil eventuelt til gode skatt i nytt skatteoppgjør bli utbetalt til deg. 

Må jeg fortsette å betale på tilbakebetalingskravet fra NAV?

Ja, du må fortsette å betale inntil kravet er nedbetalt. 

Jeg har et tilbakebetalingskrav hvor skattebeløpet allerede er trukket ifra. Hvorfor har jeg da fått et brev? 

Selv om du har fått et såkalt «Nettokrav» fra NAV, er ikke rapporteringen til Skatteetaten av inntekten din og skatt korrigert i forhold til feilutbetalingen. Før 1.1.2020 ble slik korrigering gjort når feilutbetalingen var tilbakebetalt. Regelverket er endret fra 1.1.2020, det medfører at inntekt og skatt skal korrigeres når vedtaket om tilbakebetaling er endelig.

Kan dere prioritere min sak, jeg har ikke penger til livsopphold på grunn av størrelsen på trekket?  

Hvis du ikke har penger til livsopphold som følge av tilbakebetalingskravet fra NAV, kan du søke NAV Innkreving om å få justert trekket. Bruk skjema Klage på påleggstrekk eller beløp (RF-1370) på Altinn. Les mer om håndtering av gjeld

Jeg har fått vedtak om bruttokrav på «etteroppgjør» i 2020. Er dette omfattet av denne endringen?

Ja. NAV vil innen april 2020 rapportere tilbakebetalingskravet til Skatteetaten. Deretter vil du få varsel om nytt skatteoppgjør fra Skatteetaten. 

Jeg har gjeldsordning, hvordan påvirker dette min sak?

En korrigering av inntekten med bakgrunn i tilbakebetalingskravet, påvirker ikke gjeldsordningssaken. 

Jeg kjenner ikke til at jeg har et tilbakebetalingskrav hos NAV 

Kravet fremgår av årsoppgaven du har mottatt fra NAV Innkreving. Hvis du fortsatt har spørsmål om kravet, må du kontakte NAV Innkreving.