På grunn av smittefare er de aller fleste aktivitetene stengt mellom 12. mars og 17. april. Det betyr at du ikke skal møte opp i tiltaket. Kontakten mellom deg og din tiltaksleverandør må nå skje digitalt og på telefon. 

Dette gjelder deg som er i 

 •  arbeidstrening
 • arbeidsforberedende trening (AFT)
 • oppfølging
 •  jobbklubb
 • avklaring
 • arbeidsrettet rehabilitering
 • arbeidsmarkedsopplæring

Er du i tiltak, men er ansatt som arbeidstaker? Da skal du følge arbeidsgiverens instruks etter at de har gjort en risikovurdering av situasjonen din. 

Du får fortsatt tiltakspenger 

Utbetalingen av tiltakspenger fortsetter hvis du og NAV har avtalt at du skal delta, selv om du ikke får møtt i tiltaket under pandemien. For å få utbetalt penger må du svare «ja» på spørsmål 2 om at du har deltatt på kurs/tiltak når du fyller ut meldekort. Deretter krysser du av for alle de dagene du skulle ha deltatt i denne perioden. 

Informasjon til tiltaksarrangørene

Tiltak som er kjøpt av forhåndsgodkjente tiltaksarrangører 

Gjelder

 • arbeidsforberedende trening (AFT) 
 • varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA) 

NAV utbetaler tilskuddet uavhengig om det er gjennomført aktivitet mellom 12. mars og 17. april.  Refusjonen gjelder for deltakere som var aktive på det tidspunktet arrangøren måtte stenge dørene, og for eventuelle nye deltakere som er søkt inn i perioden. 

Tiltak som anskaffes etter lov om offentlige anskaffelser 

Gjelder

 • avklaring
 • oppfølging 
 • arbeidsrettet rehabilitering 
 • opplæringstiltak som anskaffes 

Tiltakene skal leveres digitalt i perioden 12. mars og 17. april. Tiltaksleverandørene får tilsendt endringsbilag fra sine avtaleeiere med beskrivelse av hvilke betingelser som gjelder fremover. Utbetalinger skal foregå på vanlig måte, med unntak av forsøk med resultatbasert finansiering av oppfølging, hvor leverandørene får endringsbilag med nye betalingsbetingelser. Tiltaksarrangører som har spørsmål, må kontakte NAV-enheten de har inngått avtale med. 

Tiltaksarrangøren skal levere digitalt tilbud

Under koronaperioden har NAV pålagt sine tiltaksarrangører å levere et digitalt tilbud for oppfølging av deltakerne. På nettvett.no finnes det en oversikt over ulike plattformer som norske myndigheter vurderer som sikre.