Koronavirus - informasjon til privatpersoner

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Hvordan kommer du i kontakt med NAV nå?

Som resten av Norge er også NAV påvirket av Korona-situasjonen. Vi prøver så godt vi kan å svare alle som trenger å ha kontakt med oss. Hvis henvendelsen din ikke haster, ber vi deg vente.

Hva skal jeg føre på meldekortet?

Om du ikke kan jobbe eller delta på aktiviteter som følge av smitte eller av hensyn til smittevern, skal det ikke føre til trekk i dagpenger, tiltakspenger eller arbeidsavklaringspenger. Du skal verken føre sykdom eller fravær på meldekortene. Det betyr at dagpenger, tiltakspenger og arbeidsavklaringspenger utbetales også for disse dagene.

Hva krever NAV av deg under pandemien?

Under pandemien vil ikke NAV stoppe eller redusere utbetalingene hvis det er smittevernhensyn som gjør at du ikke kan følge opp aktiviteter som er avtalt.

Koronavirus og arbeidsmarkedstiltak

For å hindre spredningen av koronaviruset, blir det endringer for deg som er i et arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV. 

Akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

Ved akutt behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten hele døgnet. Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får urimelig store konsekvenser for deg. Vi er også tilgjengelige digitalt gjennom bildetolk/fjerntolk etter avtale.

Slik sykmelder leger ved koronavirus

Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig. Egenmelding skal alltid vurderes før sykmelding.