Koronavirus - informasjon til privatpersoner

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Privatperson - hva gjelder i min situasjon?

Her kan du se hva du bør gjøre og hvilke rettigheter du har i forbindelse med koronaviruset.

Publisert: 15.03.2020 | Sist endret: 26.03.2021

Hvordan kommer du i kontakt med NAV nå?

Som resten av Norge er også NAV påvirket av Korona-situasjonen. Vi prøver så godt vi kan å svare alle som trenger å ha kontakt med oss. Hvis henvendelsen din ikke haster, ber vi deg vente.

Publisert: 13.03.2020 | Sist endret: 04.02.2021

Koronasituasjonen: Hva skal jeg føre på meldekortet?

På denne siden finner du informasjon om særregler om hvordan du skal føre arbeid, annen aktivitet og fravær ifm. koronasituasjonen. Særreglene gjelder i hovedsak for dagpenger, men særregler ved smitte og smittevern gjelder også for tiltakspenger og arbeidsavklaringspenger.

Publisert: 20.03.2020 | Sist endret: 09.04.2021

Er du permittert på grunn av koronaviruset?

Er du permittert som følge av koronaviruset, kan du ha rett til dagpenger.

Publisert: 17.03.2020 | Sist endret: 01.03.2021

Er du arbeidsledig på grunn av koronaviruset?

Er du arbeidsledig som følge av koronaviruset, kan du ha rett til dagpenger.

Publisert: 19.03.2020 | Sist endret: 01.03.2021

Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV

Når du søker om ytelser fra NAV, må du kontrollere at du har korrekt kontonummer registrert hos oss.

Publisert: 18.03.2020 | Sist endret: 18.03.2020

Hva krever NAV av deg under pandemien?

Under pandemien vil ikke NAV stoppe eller redusere utbetalingene hvis det er smittevernhensyn som gjør at du ikke kan følge opp aktiviteter som er avtalt.

Publisert: 18.03.2020 | Sist endret: 06.04.2020

NAV oppfordrer alle som sender papirmeldekort, til å sende disse i posten 

På grunn av korona-situasjonen kan det hende du ikke kan møte opp på NAV-kontoret for å få hjelp til å sende papirmeldekort. 

Publisert: 16.03.2020 | Sist endret: 19.03.2020

Andre tjenester eller ytelser i NAV

Her kan du sjekke om det er noen endringer i forbindelse med koronaviruset.

Publisert: 16.03.2020 | Sist endret: 09.03.2021

Kvalifiseringsprogrammet – konsekvenser for personer i kvalifiseringsprogrammet

Som en følge av pandemisituasjonen kan det være vanskelig å følge opp tiltak eller aktiviteter du har i programmet. Inntil videre vil dette ikke innebære at programmet stanses, eller at du trekkes i kvalifiseringsstønad.

Publisert: 17.03.2020 | Sist endret: 17.03.2020

Akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

Ved akutt behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten hele døgnet. Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får urimelig store konsekvenser for deg.

Publisert: 23.01.2014 | Sist endret: 19.02.2021

Korona - informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral

Her finner du informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral i forbindelse med korona-pandemien.

Publisert: 18.03.2020 | Sist endret: 22.02.2021

Slik sykmelder leger ved koronavirus

Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig.

Publisert: 27.02.2020 | Sist endret: 13.04.2021

Medlemskap i folketrygden når du flytter hjem til Norge

Hvis du flytter tilbake til Norge for å bli boende her, er du pliktig medlem i folketrygden som bosatt i Norge.

Publisert: 20.03.2020 | Sist endret: 20.03.2020

Koronavirus - økonomisk sosialhjelp og sosiale tjenester

Her finner du informasjon om økonomisk sosialhjelp eller andre sosiale tjenester. 

Publisert: 17.03.2020 | Sist endret: 17.03.2020

Koronavirus - flere kan ha rett til økonomisk sosialhjelp

Pandemisituasjonen kan medføre at flere personer kan ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Publisert: 22.03.2020 | Sist endret: 22.03.2020