Hensikten må være at du skal bo i Norge i minst 12 måneder. Om du har meldt flytting og har status som utvandret, eller status som bosatt i Norge, har i utgangspunktet ikke betydning for medlemskapet ditt. Din status i Folkeregisteret kan være et moment når NAV skal vurdere hvor du er bosatt.

Medlemskapet i folketrygden gjelder fra innflyttingstidspunktet. 

Hvis du har bodd i utlandet og vært frivillig medlem av folketrygden, vil du være pliktig medlem fra innflyttingstidspunktet.

Har du vært bosatt i et annet EØS-land og flytter til Norge, blir medlemskapet i folketrygden vurdert ut fra hvilket land som er ditt såkalte «senter for livsinteresser». Hva som NAV vurderer å være ditt senter for livsinteresser, kommer an på din tilstedeværelse i landet, tilknytning til familie og arbeid, boligsituasjon og skatteforhold.