Hva krever NAV av deg under pandemien?

Under pandemien vil ikke NAV stoppe eller redusere utbetalingene hvis det er smittevernhensyn som gjør at du ikke kan følge opp aktiviteter som er avtalt.

Jeg får arbeidsavklaringspenger

Hvis det fortsatt er mulig å gjennomføre en aktivitet, skal du gjøre den som normalt. NAV vil fortsette å gi deg veiledning og støtte i denne situasjonen.   Kan du utføre en annen aktivitet enn den som opprinnelig er avtalt, kan aktivitetsplanen din endres. Da vil kravet til aktivitet gjelde. Dette vil først være aktuelt etter at du og veilederen din har hatt en dialog om dette.

Jeg er sykmeldt

NAV vil vurdere om du oppfyller aktivitetskravet når du har vært sykmeldt i 8 uker, men vi vil ta hensyn til de til enhver tid gjeldende smittevernrådene fra myndighetene. Hensynet til smittevern skal gå foran krav til aktivitet. 

Kan du utføre noe arbeid hjemmefra, bør du holde kontakt med arbeidsgiveren din.

Hvis NAV vurderer at det er aktuelt med et dialogmøte vil vi innkalle til et telefon- eller videomøte. Vi vil legge vekt på om du, arbeidsgiveren eller legen har bedt om et møte.  

Hvis du ønsker møte, bruk Skriv til oss eller gi svar på Ditt sykefravær hvis du får spørsmål om det der.

Møter vil skje på telefon eller video.

Jeg er sykmeldt og permittert

Så snart du er friskmeldt, søker du om dagpenger og registrerer deg som arbeidssøker. Får du problemer med registreringen, kan du ta kontakt med oss ved å bruke tjenesten Skriv til oss > Jobbsøker

---------------   Se hvordan kommer du i kontakt med NAV nå.