Se økonomisk sosialhjelp eller andre sosiale tjenester.    Hvis du har behov for hjelp og ikke kan bruke digitale kanaler, se hvordan du kommer i kontakt med NAV