Denne inntektssikringen er knyttet til noen felles, men også noen ulike ordninger.

Frilansere – har rett til dagpenger

Er du frilanser, kan du ha rett til dagpenger. Les mer om dagpenger og midlertidige utvidede rettigheter i forbindelse med koronautbruddet.  

Felles for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det er vedtatt en ny midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av koronautbruddet 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere med barn under 12 år som må være hjemme på grunn av stengte barnehager og skoler, kan ha rett til omsorgspenger

Både selvstendig næringsdrivende og frilansere kan ha rett til sykepenger.

Hvis du ikke har egne midler og trenger økonomisk krisehjelp kan du søke om sosialhjelp

Flere spørsmål og svar: Selvstendig næringsdrivende - hva gjelder i min situasjon?

Se informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med NAV-kontoret.